Miben segíthetek?   •   Telefon: +36 70 542-2629   •   E-mail: Honlaptérkép

Elállási/felmondási nyilatkozat

Amennyiben a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, úgy az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 2225 Üllő, Klapka utca 5 szám vagy info@hagyomanyosan.hu. Itt letőlthető az elállási/felmondási nyilatkozat pdf.
A Vásárló az alábbi elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is kitöltheti és a "Küldés" gomb segítségével elküldheti az Eladónak. 
 
Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
 
Címzett: A.M.P.13 Bt, Posta cím: 2225 Üllő, Klapka utca 5 szám. Tel: (0036)70 520 38 17, E-mail: info@hagyomanyosan.hu.
 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:


(Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék/ek megjelölése.)
 
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

2018.02.19.A Vásárló a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni cégünknek 14 napon belül, a termék visszaérkezésének ideje a 14 napot túllépheti. Elállás esetén az Eladó köteles haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett összeget visszafizetni. Elállás esetén a visszaszállítás költségei a Vevőt terhelik.  

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket posta címünkre (2225 Üllő, Klapka utca 5 szám) késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. Csak sértetlen, ép terméket áll módunkban visszavenni

Az Eladó nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. Az Eladó jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. Az Eladó visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Vásárló az elállási joggal.

A VÁSÁRLÓ NEM GYAKOROLHATJA AZ ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOGÁT:
Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
A fentiekben nem szabályozott egyéb esetekben a leadott megrendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat a 45/2014. (II.26). Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) tartalmazza.
Belépés
Iratkozz fel hírlevelünkre!
Név:*
E-mail:*

Az Adatvédelmi Nyilatkozatot elolvastam és a "Feliratkozom" gomb megnyomásával elfogadom.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-96282/2016.


Leiratkozom
hagyományosan.hu hagyományosan.hu
hagyományosan.hu
hagyományosan.hu